Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

nyMusikk Innlandet

nyMusikk Innlandet skal være en arena og et forum for skapende og utøvende krefter innen samtidsmusikk i regionen. Foreningen skal fremme den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken, primært gjennom konsertvirksomhet.
Adresse Kontakt Kategori
nyMusikk Innlandet
Anders Sørensens gate 5B
2318 Hamar
Telefon: 93680454
Aktiviteter