Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Gjøvik Pensjonistforening

Vi har som formål å aktivisere eldre og motvirke ensomhet og utenforskap. Vi arrangerer møter med underholdning , turer, kurs og temamøter.
Adresse Kontakt Kategori
Gjøvik Pensjonistforening
c/o Knut Kleiven, Lorentz Nitters veg 11
2817 Gjøvik
Org.nr.: 985032513
Telefon: 411 46 620
Aktiviteter