Gjøvik Sanitetsforening

Bidra til forskning på kvinnehelse, integrering av innvandrerkvinner i lokalsamfunnet, trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, omsorgsberedskap ved kriser/katastrofer.

Aktiviteter: Språkvenn- strikk og snakk, lyttevenn, småbarnstreff 0-7 år, babystrikk- velkomstgave til nyfødte, m.m
Adresse Kontakt Kategori
Gjøvik Sanitetsforening
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter