Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Strandenga Leirsted

Strandenga Leirsted er et Lions-leirsted, som i utgangspunkt eies av Lionsklubbene i Gjøvik og Biri, men som driftes
av en drifts-forening, på vegne av 7 Lionsklubber.

Stedet holder ukes-leirer samt kortere eller lengre opphold for barn og ungdom med ulike former for vansker. Leirdeltakerne er valgt ut av kommuner, skoler, ungdoms-kontakter m.v. i kommunene på Østlandet.
Leirene bekostes i sin helhet av Lionsklubbene i innlandet (Hedmark/Oppland).

Stedet leies også ut til andre organisasjoner, som har sammenfallende ideelle formål med Lions-bevegelsen.
Leirstedet drives som en veldedighetsorganisasjon - uten lønnede medarbeidere. Driften er ikke "forretningsrettet".

De 7 klubbene som er driftsansvarlige for stedet er:
Lions Club Gjøvik, Lions Club Biri, Lions Club Bøhler/Oslo, Lions Club Vestre Toten, Lions Club Kongsvinger, Lions Club, Ullensaker, og Lions Club Ringsaker Nord (nordre del av kommunen).
Adresse Kontakt Kategori
Strandenga Leirsted
Strandengvegen 110
2837 Biristrand
Telefon: 93 65 30 81
Aktiviteter