Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Sielinja

Sielinja er en frivillig organisasjon som ble opprettet i forbindelse med Gjøvik sitt byjubileum i 2011. Vi produserte og gav ut den lokale familiefilmen Nissene på Hovdetoppen.

Inntektene fra salg av denne filmen bruker vi til å støtte barn og unge i vår region sin kulturelle plattform.
Vår visjon er at alle barn og unge har rett på en meningsfylt fritid.

Derfor er det mulig å søke midler fra oss til å dekke kontigenten til en fritidsaktivitet eller en annen type opplevelse, dette kan være dagstur, overnatting eller lignende. Sønadsfristen vår er 1. mai hvert år.

Du finner oss på Facebook.
Adresse Kontakt Kategori
Sielinja
2827 Hunndalen
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter