Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Gjøvik og Toten Lokallag Voksne for Barn

En medlemsorganisasjon som jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse. En av oppgavene til lokallaget er å følge opp hvordan barns interesser blir ivaretatt på ulike arenaer i lokalmiljøet.
Adresse Kontakt Kategori
Gjøvik og Toten Lokallag Voksne for Barn
Klundbyvegen 250
2836 Biri
Org.nr.: 915521932
Telefon: 91776314
Aktiviteter