Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Hunndalsforum

Hunndalsforum ble stiftet 16.10.2007 og er en interesseorganisasjon, bredt sammensatt av representanter fra idrett, kultur, skoler, næring/ handelsstand, frivillige organisasjoner/ ungdom også videre.

Vi arbeider for å bevare og videreutvikle Hunndalen som et aktivt og trygt tettsted for enkeltpersoner, familier og virksomheter. Et tettsted der alle føler, og ser, at det er givende å bidra med sitt! Vi ønsker å bidra til at Gjøvik Kommune er attraktiv!
Adresse Kontakt Kategori
Hunndalsforum
Nyvegen 24
2827 Hunndalen
Telefon: 91000823
Aktiviteter