Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

LHL Gjøvik

Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL Gjøvik ble stiftet i 1953. Vi er en organisasjon med 53000 medlemmmer på landsbasis,og 390 medlemmmer i lokallaget. Vi er en organiasjon som dekker hjerte,lunge og hjerneslagspasienter.

Lokallaget arrangerer trim i Trangberghallen og basseng, gåturer på Øverby og på Mjøspromenaden. Vi har Lagsmøter siste mandag i mnd, arrangerer julebord, sommeravsluttning mm.

Vi annonserer i Gjøvik Blad, Facebook gruppe og på LHL sine hjemmesider under Lokallag om våre arrangement.

Vi samarbeider med Friviligsentralen, Gjøvik kommune og andre organisasjoner.
Adresse Kontakt Kategori
LHL Gjøvik
Prins Haraldsv 5
2819 Gjøvik
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter