Litauisk Forening Innlandet

Arrangementer som er relevant for litauere som bor i Norge.
Adresse Kontakt Kategori
Litauisk Forening Innlandet
Storgata 52
2830 Raufoss
Telefon: 968 31 897
E-post: post@lboh.no
Aktiviteter