Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Norges Astma og allergiforbund Vestoppland Lokallag

Norges Astma og Allergiforbund Vestoppland Lokallag er som navnet tilsier lokallaget for Astma og Allergiforbundet og dekker Vestoppland. NAAF er en partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon for alle som berøres av astma, KOLS, allergi, eksem og overfølsomhet.

Lokallagets aktivitet er best synliggjort på egne Facebook sider og vi har som mål å tilby og legge til rette for fysiskaktivitet og mestring på den enkeltes premisser og muligheter. Mestringsfølelse, frisk luft og fysiskaktivitet er viktig i slag ordet til NAAF - vi gjør Norge friskere.
Adresse Kontakt Kategori
Norges Astma og allergiforbund Vestoppland Lokallag
Flubergvegen 702
2862 Fluberg
Org.nr.: 995557878
Telefon: 977 55 074
Aktiviteter