Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Vardal Skolekorps

Fra vedtektene:
FORMÅL
2.1 Musikk
Korpset skal ha minst ett øvelsesmøte ukentlig.
Korpset har som formål å vekke barns interesse for musikk, medvirke til et godt
kameratskap og utvikle korpsarbeidet som en sosial aktivitet for barn og ungdom.
2.2 Utviklingsarbeid
Korpset vil utvikle korpsmusikken gjennom motiverende aktiviteter og opplæring.
Opplæringen kan skje i korpsets egen regi, i samarbeid med musikkskoler,
grunnskolen, regionen og andre organisasjoner.
Korpset vil gi musikere, instruktører, dirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs.
2.3 Arrangement
Korpset vil arrangere og delta på stevner, festivaler og konkurranser.
Korpset vil avholde konserter og andre arrangementer.
Adresse Kontakt Kategori
Vardal Skolekorps
Blomhaug Skole
2827 Hunndalen
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter