Frelsesarmeen Gjøvik

Frelsesarmeen er en nærmiljøkirke, eller korps som vi kaller det, som tilbyr et åpent fellesskap for alle - uavhengig om du har en formell tilknytning til Frelsesarmeen eller ikke.

Annen hver søndag feirer vi gudstjeneste. Det er også søndagsskole for barna. Gjennom uken er det ulike tilbud og aktiviteter tilpasset ulike målgrupper og aldre. Du trenger ikke å være medlem eller ha noen tidligere tilknytning til Frelsesarmeen for å delta på våre tilbud og aktiviteter. Barnegrupper, ungdomssamlinger, formiddagstreff, matutdeling, samtalehjelp og sjelesorg er noen av tilbudene som finnes.

Vårt oppdrag er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering (Frelsesarmeens internasjonale erklæring). Frelsesarmeen er et kirkesamfunn med en praktisk tilnærming der nestekjærlighet og forkynnelse er to sider av samme sak. Gjennom hele vår historie har vi engasjert oss i å bekjempe sosial urettferdighet og lindre menneskers nød. Det er fullt mulig å engasjere seg i Frelsesarmeens arbeid uten å være medlem.

Dersom du ønsker å bli medlem, kan alle, uavhengig av om du er soldat eller tilhørig, bli kirkerettslig medlem av Frelsesarmeen trossamfunn. Frelsesarmeen har tilknyttet frivillige i alle aktiviteter vi har. Det kan være til hjelp med matservering eller utdeling, være vert for barnegrupper eller vakt ved julegryta.

Ta gjerne kontakt med oss!
Adresse Kontakt Kategori
Frelsesarmeen Gjøvik
Ringveien 8b
2816 Gjøvik
Telefon: 40 91 20 50
Aktiviteter