Aktivt Liv For Innvandrere i Norge (ALFIN)

En frivillig virksomhet som har som formål å øke innvandreres deltakelse i meningsfulle aktiviteter, og dermed fremme medborskap, integrering og felleskap.
Adresse Kontakt Kategori
Aktivt Liv For Innvandrere i Norge (ALFIN)
Fiskekroken 10 B
2821 Gjøvik
Org.nr.: 925473081
Telefon: 97395906
Aktiviteter