Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Normisjon Biri

En lokalforening tilsluttet Normisjon, som er en landsdekkende/internasjonal misjonsorganisajon. Vi eier og driver bedehuset Bethel på Biri. Der har vi møter hver måned, med forkynnelse og sosialt samvær. Vi har også et sang- og musikklag, tilslutte Normisjon, som øver regelmessig på Bethel.

I tillegg leier vi ut møtelokaler både til annen kristelig virksomhet, til annen møtevirksomhet i bygda og til selskapslokaler.
Adresse Kontakt Kategori
Normisjon Biri
Ryllikvegen 34
2836 Biri
Org.nr.: 923562605
Telefon: 90982114
Aktiviteter