Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Damekoret Mjøsklang

Styret i koret består av leder, nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer, 1 regnskapsansvarlig, 2 revisorer, en valgkomiteé, en programkomité, en festkomiteé og 2 kulturkontakter. Sangøvelsene foregår kl 1800-2030 på torsdager i Folkets Hus, Hunndalen. Vår dirigent er Ursula Julich Øversjøen. Pr. 1/1-2018 er vi 17 aktive medlemmer.

Kontingenten pr. januar 2018 er kr 2.000,- pr. år. Dette dekker utgifter & kostnader koret har til bl.a. leie av lokaler, lønn til dirigent og av og til leie av eksterne musiker/musikere og deltagelse på stevner.
Adresse Kontakt Kategori
Damekoret Mjøsklang
Nyvegen 24
2827 Hunndalen
Org.nr.: 817037372
Telefon: 40825415
Aktiviteter