Gjøvik kommune

Aktuelt

12.mars: Vi stenger alle barnehager og skoler fra og med fredag 13.mars

Oppdatert informasjon 15.april: Skoler og barnehager skal gradvis åpnes igjen Gjøvik kommune har valgt å følge de retningslinjene regjeringen la fram på pressekonferansen 7. april. Regjeringen har bestemt at barnehager og 1.-4. trinn i grunnskolen skal åpnes igjen. 

Oversikten over gjenåpning

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Det vil være en tilsynsordning i barnehagene og skolene. Ordningen gjelder for barn av foreldre i samfunnskritiske posisjoner (og for barn med særskilte behov.)

Samfunnskritiske posisjoner er:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

I tillegg kan kommunene vurdere om det er andre oppgaver som er nødvendig å opprettholde for at lokalsamfunnet skal bli minst mulig skadelidende. 

Skolene har fortsatt undervisningsplikt

Selv om skolene holder stengt, har skolene undervisningsplikt. De fleste skolene vil på en eller annen måte holde fjernundervisning via Internett.

Vi er kjent med at ikke alle har digitale enheter (PC, nettbrett) som barna kan benytte seg av. For de elevene som ikke har tilgang til digitale enheter hjemme, men som allikevel har tilgang på Internett, vil det bli mulighet for å låne PC på skolen. Skolene vil gå ut med informasjon om dette, samt tid og sted for utlån. Eventuelle tilleggskostnader ved økt bruk at Internett som følge av fjernundervisning i denne perioden, vil ikke bli refundert. Vi er også kjent med at noen elever ikke har tilgang til Internett. Ta da kontakt med skolen som vil finne en løsning.

Foreldrebetaling barnehage og SFO vil kompenseres på neste regning

Som følge av koronasmitte har skoler og barnehager holdt stengt siden 13 mars. Ingen skal betale for tjenesten i den perioden tilbudet holdes stengt.

Fakturering for plassene har skjedd før tilbudet ble stengt. Derfor må utsendt faktura for mars betales. Det er fortsatt uklart hvor lenge skoler og barnehager vil holdes stengt, derfor vil kompensasjon for stengte dager komme på første hele fakturerte måned når barnehage og SFO åpnes.

Fritak for betaling gjelder også barn med tilsynsrett.

Snakk sammen

Barn og dere foreldre kan bli redde og utrygge i den situasjonen som er oppstått. Det er viktig at dere foreldre snakker med barna og ungdommene om det som skjer, forklarer hvorfor dere skal være hjemme og bidrar til at de føler seg trygge.