Gjøvik kommune

Aktuelt

13.mars: Omsorg- og dagsentrene stenges

Oppdatert informasjon: 15.mai: Omsorgssentrene kan ta imot besøk igjen. Omsorgssentrene legger nå til rette for at pårørende kan besøke sine kjære igjen. Besøkende må likevel følge en del regler.

For å hindre at pasienter og ansatte skal bli smittet stenges omsorg- og dagsentrene kommunen.Det er kun nærmeste pårørende til personer som er alvorlige syke eller som er avhengig av besøksmulighet som kan komme på besøk.

Begrenser besøk til omsorgssentrene og boliger 

Av smittevernhensyn til pasienter/beboere og ansatte innfører Gjøvik kommune låste ytterdører ved omsorgssentrene og boliger med heldøgns omsorg. Dette for å hindre smitte inn i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

Tiltaket innføres fra 13. mars 2020 med ny vurdering om 2 uker. Restriksjonene kan bli forlenget.

Kafeene på omsorgssentrene vil være stengt.

Dagsentrene 

Dagsentrene stenges fra mandag 16. mars. Dette for å unngå  smittespredning og omdisponering av ansatte ved dagsenter til andre oppgaver i tjenestene.

Det gjøres ny vurdering av tiltaket om 2 uker.