Gjøvik kommune

Aktuelt

14. mars: Felles råd fra kommuneoverlegene i sju kommuner

Kommuneoverlegene oppfordrer alle innbyggerne blant annet til å holde seg mest mulig innen egen husstand.

Kommuneoverlege i Gjøvik, Siri Fuglem Berg forstår at innbyggerne har behov for å gå på jobb og handle mm, men mener det er nødvendig med strenge råd for å bremse opp spredningen av koronaviruset. Hun og kommuneoverlegene i Østre Toten, Vestre Toten/Søndre Land, Nordre Land, Lunner og oppfordrer innbyggerne til å følge disse rådene:

  • Unngå sosial omgang med folk utenom husstanden - dette gjelder også barn og ungdom.
  • Gå på butikken når dere må, men hold god avstand til andre, og husk håndhygiene..
  • De som må på jobb, går på jobb, men holder så god avstand som mulig til andre. Husk håndhygiene.
  • Gå gjerne turer i frisk luft, men hold god avstand til andre.
  • Unngå ærender som ikke er helt nødvendige.

Er du syk, følg disse rådene:

Dere som har luftveisinfeksjoner som hoste, feber, eller følelse av tungpust, skal holde dere inne og unngå nærkontakt med andre, helst også med hustandsmedlemmer.

Ring fastlege (legevakt på kveld, natt og helg (116 117)) hvis dere trenger helsehjelp. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Ikke møt opp hos lege eller legevakt uanmeldt
Ring 113 om dere trenger akutt helsehjelp, uansett årsak.

Du kan også ringe kommunens koronatelefon for informasjon om viruset.

Gjøvik kommunes koronatelefon
Gjøvikregionen koronatelefon Åpningstid mandag til fredag
61 15 89 11 Klokken 08:30 - 11:30

Klokken 12:00 - 15:00

Husk at helsevesenet også vil bli påvirket og risikere redusert kapasitet - ring først.
De fleste syke har milde symptomer, og klarer seg god med vanlig tiltak som febernedsettende og  rikelig væske inntak, som  man ville gjort ved vanlig forkjølelse. Legekontakt er derfor vanligvis  unødvendig.