Gjøvik kommune

Aktuelt

15. mai: Omsorgssentrene kan ta imot besøk igjen

Oppdatert informasjon 15.juni: Oppdaterte retningslinjer for besøk på sykehjem. 

Omsorgssentrene legger nå til rette for at pårørende kan besøke sine kjære igjen. Besøkende må likevel følge en del regler.

Med utgangspunkt i råd fra Folkehelseinstituttet og nasjonal veileder, har også omsorgssentrene i Gjøvik lagt til rette for å åpne opp for at pårørende kan besøke sine nære på omsorgssentrene. Besøkende må fortsatt forholde seg til de vanlige smittevernsreglene: 

  • God håndhygiene.
  • Hold avstand.
  • Holde deg hjemme hvis du er syk.

Det er fortsatt slik at omsorgssentrene har låst inngangsdør. Besøk må avtales på forhånd med personalet ut fra de retningslinjer som foreligger. Det er tatt utgangspunkt i rådene fra nasjonal veileder. Hvert enkelt omsorgssenter har tatt en vurdering på hvordan det kan best ivaretas hos seg.

Sykehjemmene sørger for at nærmeste pårørende til alle pasienter blir ringt og informert om hvilke retningslinjer som gjelder og hvordan de kan planlegge besøk. Det er utarbeidet lokalt tilpassede informasjonsskriv som deles ut til pårørende når de kommer på besøk.

Det anbefales fortsatt at besøk primært skal foregå ute, med minst en meter avstand. Håndhygiene må utføres.

De omsorgssentrene som har mulighet for det, kan tilby at besøk tilrettelegges på besøksrom. (gjelder Haugtun og Nordbyen)

I de tilfeller hvor pasient ikke er i stand til å få besøk på annen måte, legges det til rette for besøk på pasientens rom (begrenset antall personer av hensyn til regler om avstand).

Alle pårørende må skrive seg inn i besøksprotokoll. Av smittevernhensyn må vi ha logg på hvem som har vært nær pasienter og personale.