Gjøvik kommune

Aktuelt

15. mars: Ønsker utsettelse av vielser

Oppdatert informasjon 8.mai.2020: Vi har utsatt alle vielser i mars og april, men nå er vi glade for at vi kan ta imot giftelystne par igjen. I denne perioden med pågående pandemi så vil vi benytte Kommunestyresalen i rådhuset til borgerlig vigsel. Rommet er stort og med et høytidspreg som en vigsel fortjener.

Vi vil ta smittevern på høyeste alvor, og opprettholder et ganske strengt regime.

Som dere sikkert vet har vi en svært krevende situasjon knyttet til utbrudd og håndtering av koronasmitten. Kommunen ønsker derfor at dere utsetter vigselen til et senere tidspunkt, forhåpentligvis kan det bli mulig i mai eller juni. Det er i øyeblikket så mye usikkerhet knyttet til smittespredning og videre prognoser, så det er påkrevet å holde all aktivitet på et minimum.

Det er også kun fire personer i kommunens toppledelse som har myndighet til å vigsle, og vi kan ikke garantere at de vil være tilgjengelige sånn som situasjonen er nå.

Hvis det er tvingende nødvendig å gjennomføre vielsen, så gjør vi oppmerksom på at rammene rundt vigselseremonien vil bli preget av smitteverntiltak. Dette innebærer at det kun tillates paret med to vitner, og at avstand mellom vigsler og par utvides. Det blir ingen berøring i form av håndtrykk og lignende, og det vil være antibac tilgjengelig, og påkrevet å bruke.

Vi håper på forståelse for denne avgjørelsen, og ønsker dere tilbake når situasjonen er mer under kontroll. Det vil bli mulig å bestille ny vigselsdato med relativt kort frist når vi har kommet gjennom denne perioden, men akkurat nå er det viktig at vi tar den på alvor.