Gjøvik kommune

Aktuelt

16. mars: Gjøvik etablerer testsenter på Øverby

Fra og med mandag 16. mars foregår testing av coronaviruset på Øverby.

Senteret ble åpnet klokka 12.00 mandag og skal i utgangspunktet betjenes av fire helsesykepleiere. 

Bakgrunnen til at kommunen nå åpner et slik senter er å avlaste legesentrene siden det er ganske omfattende tiltak som må til for å gjennomføre en test.

Hvordan foregår testingen? 

Testing foregår uansett slik at de som skal testes kommer kjørende, de som tester kommer ut med verneutstyr og tar test gjennom bilvinduet til den som skal testes.

Du kan ikke møte opp uten henvisning

Testsenteret har navneliste på de som skal testes. Hvis du ikke står på den lista, vil du IKKE bli testet. 

Jeg tror jeg er blitt smittet

Hvis du tror du kan ha blitt smittet kan du kontakte vår informasjonstelefon om korona. Telefonen er betjent av helsepersonell som kan svare på spørsmål om karantene, isolasjon, prøvetaking og om man er usikker på om man har behov for lege.

Gjøvik kommunes koronatelefon
Gjøvik kommunes koronatelefon Åpningstid hverdager Åpningstid helg
61 15 89 11 08:30-20:00 10:00-14:00

Hvis liv og helse er i fare, ring 113.