Gjøvik kommune

Aktuelt

16. mars: Pressemøte om koronautviklingen

Ordfører, varaordfører og rådmann orienterte mandag om utviklingen av koronaviruset i Gjøvik kommune.

Per 16. mars er det tre smittede i Gjøvik. 22 husholdninger, bestående av 37 personer, er i karantene og følges opp av kommunen. I tillegg kommer de som er i reisekarantene, som ikke er pliktig til å melde inn dette.

Her er noen av punktene det ble orientert om:

  • Opprettelse av testsenter på Øverby. For å bli testet må du være henvist fra lege. De som er på testsenteret har navnelister. Står du ikke der, blir du ikke testet.
  • Utvidelse av åpningstidene for koronatelefonen på hverdager 8.30-18.00. Nummeret er 61 15 89 11.
  • Formannskapsmøtet som er 18. mars vil bli streamet. Her vil politikerne blant annet behandle en sak der skjenketider er tema.
  • Rådmennene i regionen har nå daglige møter via skype.
  • At kommunen vil se på tiltak som kan lette situasjonen for det lokale næringslivet. Disse tiltakene vil bli sett på i samråd med resten av regionene og sentrale myndigheter.
  • Gjentakelse av alle råd og retningslinjer som er gitt fra før - viktigst av alt: Vask hendene ofte og unngå tett kontakt med andre mennesker med mindre det er helt nødvendig.