Gjøvik kommune

Aktuelt

18. mars: Økonomisk tiltakspakke i Gjøvikregionen

Ordførerne i Gjøvikregionen hadde onsdag 18. mars sitt første etter at koronaviruset oppsto. Kommunene er enige om å gi en økonomisk tiltakspakke til innbyggere og næringsliv som følge av krisen som har oppstått.

Målet med pakken er å redusere og hindre betalingsutfordringer som næringsliv og innbyggere kan oppleve. Disse tiltakene fra kommunen kommer i tillegg til regjeringens tiltakspakker, og inneholder:

Fritak for betaling

1. Fritak for betaling i barnehage og SFO

  • Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt. Vi ber alle foreldre om å betale fakturaen de har mottatt. Det er fortsatt uklart hvor lenge skoler og barnehager vil holdes stengt, derfor vil kompensasjon for stengte dager komme på første hele fakturerte måned når barnehage og SFO åpnes.
  • Kommunene vil heller ikke fakturere for barn som har tilsynsplass.

2. Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes

  • Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.

Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.

Kommunen tilbyr utsatt betalingfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?

Ser du at du ikke klarer å betale innen 1.juli, og har behov for en betalingsavtale? De som har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars – 1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån

For de som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen

Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Ta gjerne kontakt med oss

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige.