Gjøvik kommune

Aktuelt

2. juni: Gjøvik åpner igjen 3. juni

Kriseledelsen vedtok i dag at Gjøvik kommune opphever den lokale forskriften som ble vedtatt i forrige uke. Nå følger kommunen de nasjonale retningslinjene.

Det er ett unntak - det gjelder skoler og barnehager. Der ønsker kriseledelsen at det fortsatt er gult nivå ut dette skoleåret.

Ellers følger nå kommunen trinn to i gjenåpningsplanen. 

Restauranter, kafeer og barer

En av endringene gjelder for utelivsbransjen. Her vil det nå være tillatt å servere alkohol fram til midnatt. Det er ikke lenger krav om at alkohol skal serveres med mat.

Vi oppfordrer fortsatt at gjestene registrerer seg. Det gjør det mye enklere for smittesporingsteamet hvis det skulle bli oppdaget smitte.

I hjemmet

Det er tillatt med maks ti gjester - vel å merke hvis de fortsatt greier å holde avstand. Nå som det er sommer og sol, oppfordrer vi flest mulig til å møtes ute.

De som  er vaksinert teller ikke med blant de ti. Har du fått en dose og det er minst tre uker siden stikket, telles du heller ikke med.

Arrangement

Ikke oppsøk arrangement i en annen kommune dersom du tilhører en kommune med høyt smittenivå.

Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Reglene for arrangementer er som følger:

  • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
  • Maks 30 personer utendørs.
  • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Idrett og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Her kan du se alle de nasjonale tiltakene som gjelder nå