Gjøvik kommune

Aktuelt

21. november: Husk reglene for arrangement

Arrangement er alt fra konserter, gudstjenester til julebord på et grendehus. Her kan du se noen av reglene som gjelder.

Det nærmer seg advent og juletid. I den forbindelse ønsker Gjøvik kommune og dele litt informasjon om hvilke regler som nå er gjeldende for ulike arrangement. Husk at et arrangement kan være mye. De samme reglene gjelder for utleie av idrettsanlegg og grendehus som for de mer vanlige arrangementsstedene.

Det samme er også gjeldende for trossamfunnene i Gjøvik.

Det er covid-19-forskriften § 13 a som regulerer hvor mange deltakere et arrangement kan ha.

Antall deltakere for arrangement

 • 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, som for eksempel sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • 50 personer på innendørs arrangement som for eksempel idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger hvor ikke alle sitter i fastmonterte seter.
 • 200 personer på innendørs arrangement som for eksempel idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger forutsatt at alle sitter i fastmonterte seter.
 • 600 personer på utendørs arrangement, forutsatt at alle i publikum sitter i fastmonterte seter, deltakerne er fordelt i grupper med inntil 200 personer, og det hele tiden er minst to meter avstand mellom gruppene.

Dette betyr for eksempel at hvis et serveringssted vil ha en konsert eller et annet arrangement, så gjelder begrensningene også over. Hvis det for eksempel er innleid en trubadur for å gjøre det ekstra koselig på et spisested, er det å regne som et arrangement – og da med en begrensning på 50 personer så sant avstand på en meter kan holdes.

Arrangørens ansvar

 • En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som så godt som mulig bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
 • Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering. Gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00 og det er skjenkestopp klokka  24.00. All drikke må være drukket opp innen klokka 00.30.
 • Arrangøren skal også ha oversikt over hvem som er til stede – for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smittesporing. Navn, telefonnummer og eventuelt epost skal noteres. Informasjonen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal også informere de som er til stede om lista og hvor lenge den oppbevares.

Hva betyr fastmonterte seter?

 • Fastmonterte seter må forstås som individuelle, fastmonterte seter, der innretningen av seter er av fast/varig karakter.
 • Det vil ikke være mulig å tape, stripse eller på annen måte feste ellers løse stoler for å oppfylle kravet om fastmonterte seter.
 • Benker anses ikke som fastmonterte seter, da de ikke har individuelle seter

Spørsmål?

På regjeringen sin nettside finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangement og sosiale tilsetninger.

Dersom du har ytterligere spørsmål om arrangementer, kan du ta kontakt med Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn