Gjøvik kommune

Aktuelt

24.mars: Alle nasjonale vedtak fra 12. mars videreføres til 13. april

Vedtakene omfatter blant annet stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

Nytt: Maksimalt antall som kan samles i grupper skal være fem personer, samt at innendørs skal man holde avstand på to meter på jobb / utenfor bolig.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene som er iverksatt for å unngå spredning av Covid-19 på

Skoler og barnehager 

Skoler, barnehager og SFO holder stengt for ordinær virksomhet til og med 13. april. Barneskoleelever og barn i SFO og barnehage, hvor begge foreldrene utfører samfunnskritisk arbeid, skal ha et tilbud. Det gjelder også for barn av enslige forsørgere i samfunnskritiske yrker. Barn og unge med særskilte omsorgsbehov, sårbare barn og barn med vedtak etter barnevernloven, skal fortsatt ha et tilbud i barnehage, barneskole, SFO og ungdomsskole. 

Hold avstand til hverandre og unngå store folkegrupper

Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Husk god håndhygiene

Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 

Rådhuset fortsatt stengt 

Gjøvik kommune holder rådhuset stengt for besøkende. 

Har du en avtale på rådhuset med helsestasjonen eller en saksbehandler?

Har du en avtale i rådhuset som må gjennomføres, vil du bli hentet ved hovedinngangen. Møt opp der til avtalt tidspunkt. 

Det vanlige programmet for tilbud om kontakt med helsestasjonstjenesten utgår inntil videre beskjed. 

Helsestasjonstjenesten vil: 

  • Følge opp nyfødte – hjemmebesøk unngås i størst mulig grad og erstattes med konsultasjon på helsestasjon – tolk ved behov.
  • Barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres og foreldre og barn vil få avtaler for dette. 
  • Tilby 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier.
  • Følge opp barn og unge og familier med ekstra behov

Vi er tilgjengelige på telefon og e-post