Gjøvik kommune

Aktuelt

27. juli: Ekstraordinær kulturstøtte til arrangører og utøvere

Formannskapet vedtok 27. mai at Gjøvik kommune skal sette av til sammen 150 000 kroner til ekstraordinær støtte til arrangører, enkeltutøvere og det generelle kulturliv for å stimulere til økt aktivitet.

Søknadsfrist 15.august 2020. 

Slik søker du

Frist for å søke var 15. august, så det er ikke lenger mulighet til å søke om støtte.