Gjøvik kommune

Aktuelt

4. januar: Koronatiltak fram til 19. januar

Det blir ingen egne smittetiltak i Gjøvik denne gang. Her kan du lese hvordan de nasjonale tiltakene vil påvirke innbyggerne i Gjøvik.

Søndag 3. januar la de nasjonale myndighetene fram nye smittevernstiltak.

Disse kan du lese her.

I dag, 4. januar, har kriseledelsen i Gjøvik hatt møte og vurderte at de nasjonale tiltakene holder. 

Kriseledelsens møte har likevel resultert i noen punkter over hvordan du som innbygger i Gjøvik blir påvirket av de nye retningslinjene. Her er en oppsamling.

Kulturen

 • All gruppeundervisning i kulturskolen avlyses fram til 19. januar. Der det er en-til-en-undervisning vil dette gis med mindre det er et ønske fra elevene/foresatte at det gis digital undervisning.
 • Frivilligsentralen vil ikke ha noen arrangement.
 • Kinoen i Gjøvik holdes åpen – der vil det være mulighet med 200 besøkende.
 • Biblioteket avlyser alle arrangement fram til 19. januar, men vil ha åpent for vanlig drift.
 • Ung i Gjøvik stenger all gruppeaktivitet og åpent hus

Idretten

 • Alt av idrettsarrangement innendørs avlyses.
 • Kommunens idrettshaller holder åpent for at skoleelevene skal kunne ha gym, men de vil være stengt på kveldstid.
 • Svømmehallene vil være åpne.
 • Det er fint skiføre om dagen, noe som ga stor trafikk på de ulike serveringsstedene tilknyttet løypene. Kommunen oppfordrer nå alle til å overholde smittevernreglene slik at det er mulig å holde god nok avstand for besøkende.

Treningssentrene

 • Treningssentrene kan fortsatt holde åpent, men kommunen oppfordrer alle til å avlyse sine gruppetimer.
 • Rådmennene i regionen ønsker lik praksis slik at konkurranseforholdene blir de samme både internt i hver kommune og også regionalt. Det vil også forhindre at innbyggere reiser til andre kommuner som er mer «åpne».

Omsorgssentrene

 • Som tidligere må besøk til beboere på omsorgssentrene registreres. Kommunen oppfordrer også til at hver beboer kun får besøk av en, maks to personer i løpet av perioden fram til 19. januar. Det vil da likevel bety at de en eller to personene kan komme på besøk flere ganger i løpet disse dagene.
 • For pasienter i livets siste fase gjelder egne, nasjonale regler.