Gjøvik kommune

Aktuelt

8.mai: Nå åpner skolene igjen

På tirsdag åpner skolene igjen. For å kunne tilrettelegge på en trygg og god måte for elevene trenger skolene en planleggingsdag for gjenåpningen av 5.-10. trinn, dette blir mandag 11.mai.

Norge og regjeringen åpner nå opp igjen samfunnet gradevis og kontrollert. Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20 (innen 15. mai). Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig.

Skoledagen framover vil uansett fortsette å være litt annerledes. Smittevernreglene tilsier at skolene vil måtte organisere ulikt ut fra lokale forhold. Elevenes skoledager vil derfor i noen grad fortsatt kunne foregå gjennom fjernundervisning hjemme. Alle elever og foresatte vil få mer informasjon om hva som gjelder for sin skole og klassetrinn.

For 1.-4. trinn vil denne endringen ikke ha påvirkning. De skal være på skolen hver dag.

Det er utarbeidet en oppdatert smitteveileder for 1.- 7 trinn, og en oppdatert smitteveielder for ungdomskoler og videregående.

Planleggingsdag mandag 11.mai

For å kunne tilrettelegge på en trygg og god måte for elevene trenger skolene en planleggingsdag for gjenåpningen av 5.-10. trinn, dette blir mandag 11.mai.

Alle elever og foresatte har fått informasjon om hva som gjelder for sin skole og klassetrinn. Denne informasjonen ble sendt via Transponder.

Det er trygt for barn og unge å gå på skolen

I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for smittevern.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Elever og ansatte som har symptomer på sykdom skal ikke møte på skolen eller SFO, dette gjelder også milde symptomer.

Det er ekstra viktig å holde seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Hvis en elev blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Eleven må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Skoleskyss

Hvis elever tar skolebuss, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

Vi ønsker alle velkommen tilbake på skolen. Vi gleder oss til å se dere!