Gjøvik kommune

Aktuelt

Aksellastrestriksjoner på noen kommunale veger i Gjøvik kommune

Fra onsdag 31.3.2021 innføres aksellastrestriksjoner på noen kommunale veger i Gjøvik kommune. Aksellasten settes ned til 6 tonn på en del veger. Vegene skiltes med aksellastgrense. Restriksjonene gjelder til skiltene fjernes.

Vegene det gjelder er:

 • Ambjørsvegen
 • Grandevegen
 • Skistuvegen
 • Austdalsfeltsvegen
 • Granumsvegen
 • Skumsjøvegen
 • Bjugstadgutua
 • Helgerudvegen
 • Svearovegen
 • Blivgodtvegen
 • Hellirovegen
 • Udalshaugvegen
 • Brattengvegen
 • Breiskallmarka
 • Vesetvegen
 • Breiskallvegen
 • Lierengvegen
 • Vesteråsvegen
 • Dalborgvegen
 • Mjølkevegen
 • Vildåsvegen
 • Drogsethvegen
 • Nettoppvegen
 • Yttersetvegen
 • Gilbergsrovegen
 • Skybervegen
 • Åsrovegen
 • Kragebergvegen
 • Klomsteinrovegen

Dispensasjoner for aksellast utover det som er fastsatt i veglisten, vil ikke bli gitt når lasten er delelig.

Dispensasjon behandles av Statens Vegvesen, region øst.

Nærmere informasjon om aksellastrestriksjoner kan fås ved å kontakte kommunens servicetorg på telefon 61 18 95 00, Vegmeldingssentralen på telefon 175, eller Statens vegvesen Region øst på telefon 815 22 000.