Gjøvik kommune

Alle i Snertingdal vil motta en SMS mandag 16. januar

Alle i Snertingdal vil motta en SMS mandag 16. januar

Mandag 16. januar sender vi ut en spørreundersøkelse på SMS til alle innbyggere i Snertingdal. Hva er bra og hva savner du i Snertingdal? 

Det er viktig for oss å høre din mening!

Stedsutvikling i Snertingdal 

Gjøvik kommune har startet et stedsutviklingsprosjekt i Snertingdal. Prosjektet er et samarbeid mellom der som bor i bygda og kommunen. Vårt mål er at bygda skal være attraktivt sted å bo.

Målet er er at bygda skal være et attraktiv sted å bo. 

Her kan du lese mer om prosjektet og de ulike områdene vi ønsker å utvikle på Snertingdal

Mottar du ikke SMS eller kan ikke svare digitalt? 

Dersom du ikke kan svare på SMS kan du få spørsmålene på papir.  Ta også kontakt hvis du ikke har motatt noen SMS, men er innbygger i Snertingdal. 
Ta kontakt med Anne Tone K. King på telefon eller e-post. 

Personvern

Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan velge hvilke spørsmål du vil svare på.  Det er trygt å trykke på lenken. 

Behandling av personopplysningene er nødvendig for å sikre innbyggermedvirkning og for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, j.fr. personopplysningsloven art. 6-e. 

Når du trykker på send godtar du at det blir lagret personopplysninger om deg, som navn, adresse og telefonnummer. Vi deler ikke opplysningene med andre, bruker det ikke til andre formål, og opplysningene knyttet til undersøkelsen blir slettet etter 12. mnd. 

Sjekk ut nettsiden Snertingdal.no 

Snertingdal har et fantastisk kulturlandskap og et imponerende tilbud av aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger og andre. Omdømmebygging er et av de foreslåtte tiltakene fra Bygdeutviklingsgruppa, for at bygda skal være et attraktivt sted å bo.

Et av tiltakene som allerede er gjort er at nettsiden Snertingdal.no fått nytt design og funksjonalitet.

Nettsiden vil driftes av Snertingdal nærmiljøpark på Kjenset, og det er ønskelig at lag og foreninger og andre innbyggere tar en aktiv rolle i å holde nettsiden levende.

Sjekk ut nettsiden Snertingdal.no