Gjøvik kommune

Apekopper

Apekopper

Apekopper gir blant annet feber og utslett. Etter få dager kommer et utslett på en eller flere ulike deler av kroppen som utvikler seg til vannkoppeliknede blemmer. De fleste blir friske uten behandling.

Apekopper er svært sjelden en alvorlig sykdom. Sykdommen smitter oftest fra dyr til mennesker, og av og til mellom mennesker. Viruset smitter via hud, luftveier eller slimhinner.

Smitte mellom mennesker kan skje ved:

  • direkte kontakt med apekopputslett (inkludert seksuell kontakt)
  • tett nærkontakt over lang tid med hosting eller nysing fra en smittet (dråpesmitte)
  • kontakt med klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet

De fleste har et mildt sykdomsforløp, og blir helt friske etter gjennomgått sykdom. Symptomene vil i de aller fleste tilfeller gå over av seg selv uten behandling. 

Råd ved mistanke om smitte

Hvis du får feber og utslett og mistenker at du er smittet, bør du ringe fastlegen for å avtale time. Det gjelder for eksempel hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet eller har vært på reise til land hvor apekopper er påvist og du har hatt tilfeldig sex eller mange seksualpartnere. Informer legen om mistanken om apekopper, slik at de kan forberede evt. undersøkelse og prøvetaking. Helsetjenesten vil avgjøre videre oppfølging.

Dersom du mistenker at du er smittet av apekopper bør du unngå tett kontakt med andre til diagnosen evt er avkreftet.

Dersom du er bekreftet nærkontakt til en person som har fått påvist apekopper vil du få beskjed fra helsetjenesten om hvordan du bør forholde deg.

Ved behov for helsehjelp på kveld og helg ta kontakt med Legevakta ved å ringe 116 117.

Har du nyoppstått utslett og god allmenntilstand er det ikke nødvendig å kontakte legevakt. Da kan du vente og ringe fastlegen neste hverdag. Forhold deg til råd ved mistanke om smitte ( se over). Ved forverring av tilstanden; ring legevakt. Det kan være noe ventetid på telefonen, men det er viktig at du venter på svar og ikke møter opp uten avtale. 

Ved behov for legeundersøkelse vil du bli bedt om å komme på legevakta, og du får informasjon om tidspunkt for oppmøte og oppmøtested.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

Bør man ta forholdsregler?

Man behøver ikke å ta særlige forholdsregler, men som alltid følge gode smittevernrutiner og generelle reiseråd.  Flere av de smittede i Europa har vært menn som har sex med menn, og personer i denne gruppen bør være oppmerksomme på risiko for smitte, også ved reiser.

For mer informasjon

Om apekopper (fhi.no) 

Spørsmål og svar om apekopper (fhi.no)