Gjøvik kommune

Åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark

Åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri.

Presentasjon fra møte  

Her kan du lese presentasjonen som ble holdt på informasjonsmøte om detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri den 12. januar 2023.  (PDF, 5 MB)

Tid og sted

  • Torsdag 12. januar
  • Klokken 18:00-19:30
  • Sted:  Biri IL sitt klubbhus, Klomsteinrovegen 55.

Her vil kommunen og konsulent presentere prosjektet og planprosessen, og du vil få mulighet til å stille spørsmål.

Bakgrunn for planen 

Gjøvik kommune starter nå arbeidet med en detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri. Det er utbyggingsavdelingen i kommunen som er forslagsstiller, og Henning Larsen Architects er innleid som plankonsulent. 

Bakgrunnen for planarbeidet er Gjøvik kommune sin offensive satsing på næringsutvikling. I kommuneplanens samfunnsdel er ett av fem hovedgrep i planen at Gjøvik kommune skal drive offensiv næringsutvikling med tilrettelegging for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Kommunen skal prioritere og styrke næringsetablering langs hovedtransportakser ved å omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare og attraktive næringsarealer. Utvikling av Vismunda næringspark er et konkret tiltak som følger opp disse målsetningene.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte den 23. november 2022 oppstart av planarbeidet og utlegging av planprogrammet på høring.

Les mer om planen og gi innspill til planarbeidet.