Arbeid med Bakkegata og Nedre Torvgate

Gjøvik kommune er godt i gang med prosjektet for utskifting av vann- og avløpsledninger i Øvre- og Nedre Torvgate med sidegater. Nå starter vi med den siste, store delstrekning.

I utgangspunktet vil det pågå arbeid i perioden 1. august-1. november, men det kan bli to-tre uker forlengelse. Det skyldes at flommen har ødelagt overvannsledningen i Bakkegata. Hvor store skader det er, vet vi først når vi får åpnet opp og sett nærmere på skadene.

Det vil være arbeider i Nedre Torvgate mellom Hunnsvegen og Sommerfeldts gate, samt Bakkegata mellom Storgata og Nedre Torvgate.

Strekningene vil da være stengt for trafikk, men åpen for fotgjengere og vareleveringer, renovasjon og lignende.

Nedre Torvgate og Bakkegata skal få nye vann- og avløpsrør, ny asfalt og kantstein. Det blir også nye gatelys.