Gjøvik kommune

Aktuelt

Blågrønnalger i Mjøsa - Ikke bad hvis vannet er grønt

Det er observert blågrønnalger enkelte steder i Mjøsa den siste uken. Dette vises ved at vannet har fått grønn farge. 

Blågrønnalgene i Mjøsa er IKKE giftige, men ikke bad hvis vannet er grønt!

Blågrønnalgene i Mjøsa er ikke giftige 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har analysert de prøvene som er sendt inn fra badeplasser i Mjøsa. Torsdag ettermiddag kom resultatet: Oppblomstringen av blågrønnalger i Mjøsa den siste uken består ikke av toksinproduserende cyanobakterier. Det betyr at den typen cyanobakterier som har blomstret opp i Mjøsa de siste dagene er ikke giftproduserende. 

NIVA anbefaler likevel ikke å bade der det er store mengder med cyanobakterier.

Sjekk om vannet er grønt før du bader 

Det frarådes å bade der Mjøsa er grønnfarget, eller der siktedypet er mindre enn 0,5 meter (du ser ikke tærne når en har vann til knærne). Årsaken til at du ikke bør bade der er at enkelte kan få allergiske reaksjoner.

Dette gjelder for både mennesker og dyr. Ikke la hunder eller andre dyr drikke av vannet der det er grønt. 

Får du grønnalger på deg under bading, anbefales det å dusje og vaske badetøyet.

I denne informasjonsbrosjyren fra FHI kan du lese mer om blågrønnalger. 

Vannprøver

I ukene framover vil kommunen følge med på situasjonen, og sende inn ukentlige vannprøver til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) så lenge oppblomstringen varer. På den måten kan vi følge med på hvilken/hvilke cyanobakterier som dominerer i oppblomstringen.

Hva med drikkevannet? 

Drikkevannet i Gjøvik påvirkes ikke av disse bakteriene. Årsaken er at vårt drikkevann tas ut svært dypt i Mjøsa, og at disse bakteriene er i overflatevannet. Det tas jevnlig prøver hele året rundt av drikkevannet, så vi hele tiden kan være sikre at det er trygt å drikke vannet fra krana.