Gjøvik kommune

Brennerigata stenges fra og med 28. januar

Brennerigata stenges fra og med 28. januar

Det vil fortsatt være skiltet omkjøring og delvis stengt i Brennerigata og Brenneribakken framover. 

Utbygging i Farverikvartalet er i gang og riving av siloen har gått etter planen.

Det vil fortsatt være skiltet omkjøring og delvis stengt i Brennerigata og Brenneribakken framover, vi oppfordrer til å følge med på skiltingen. Størst endring nå og i 14 dager framover vil bli at Brennerigata også stenges bortenfor Mølla/Vitensenteret og all trafikk må opp og ned Glassverksgata i denne perioden for å komme til rådhuset og Storgata 10.

Endret kjøremønster i lengre tid

Det er forventet at det vil bli endret kjøremønster i dette området i lengre tid, kanskje opp mot ett år. Det vil bli skiltet endringer. I tillegg vil kommunen informere innbyggerne gjennom hjemmeside og Facebook når det er større endringer som går over lengre perioder.

Starter fredag 28. januar

Teknisk drift starter opp med tining og graving fredag 28. januar. Gamle vann- og avløpsledninger i Brenneribakken fra 1947 skal fornyes.

Det er viktig for teknisk drift å koordinere egne behov og prosjekter med utbyggere slik at vi kan samkjøre og bli ferdige i områder som er under bygging. Farverikvartalet skal også grave for egen infrastrukur som vann, avløp, overvann og strøm. 

Kontaktperson GK anleggsdrift: Erik Haganæs tlf: 916 26 685