Gjøvik kommune

Det blir midlertidig skysstasjon i Strandgata til mandag 5. september

Det blir midlertidig skysstasjon i Strandgata til mandag 5. september

Arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsrør i Kollektivgata på Gjøvik skyssstasjon er forsinket. 

Grunnen for forsinkelsen er en kum som ble levert feil montert, som tar tid å endre. Plassen må også ferdigstilles før den kan åpnes igjen. 

Arbeidet med å skifte vann- og avløpsrør er forsinket 

Gjøvik kommune skifter ut vann- og avløpsrør på Gjøvik skysstasjon i Kollektivgata. Busstrafikken er derfor flyttet til Strandgata. Arbeidet skulle etter planen være ferdig 18. august, og arbeidet ble først forsinket til den 29. august. Nå blir arbeidet forsinket enda en uke. Strandgata åpnes igjen for biltrafikk fra den 5. september. 

Vi beklager forsinkelsen, men det er viktig at arbeidet blir gjort riktig og at vi kan sikre god trafikksikkerhet. 

En kum som er levert feil montert er årsaken 

Årsaken til forsinkelse er en kum som ble levert feil montert, og det tar noen dager ekstra med ny leveranse. Kummen skal brukes til en provisorisk tilkobling, og må være på plass før gata kan åpnes igjen.

Kollektivgata ved Gjøvik skysstasjon ble stengt for busstrafkk fra uke 25. Strandgata mellom Hunnsvegen og Jernbanesvingen/Bjørnsonsgate har dermed vært midlertidig skysstasjon. For at dette skulle være mulig er Strandgata mellom Hunnsvegen og Jernbanesvingen/Bjørnsonsgate stengt for biltrafikk. 

Hvor stopper bussene?

Strandgata er delt inn i 3 soner. Sone 1 vil være mellom Bjørnsonsgate og Jernbanegata, sone 2 mellom Jernbanegata og Hunnsvegen og sone 3 foran Gjøvik Rådhus i sørgående retning.

Skolebussene stopper lengst nord på den midlertidige skysstasjonen i Strandgata (fra CC og sørover). 

En oversikt over hvor de ulike bussene stopper, finner du på Innlandstrafikk sine nettsider. 

Arbeidet i Øvre Torvgate starter den 5. september 

Når Strandgata åpnes igjen fra den 5. september, starter vi opp arbeidet med å bytte vann- og avløpsrør i Øvre Torvgate. Øvre Torvgate vil da bli stengt for biltrafikk. Det vil bli skiltet omkjøring. Vår målsetting er at Øvre Torvgate er åpnet for trafikk igjen vinteren 2023, og asfalteres våren 2023.

Mer informasjon om arbeidet i Øvre Torvgate kommer. 

Når arbeidet i Kollektivgata er ferdig, vil arbeidet ved å bytte ut gamle vann- avløpsledninger fortsette bortover Parkgata til Parkgata 12. Dette arbeidet vil etter planen vare til november 2022.

100 år gamle vann- og avløpsledninger må byttes ut

Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

  • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
  • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
  • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
  • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 prosent på vegen fram til forbruker!
  • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
  • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.