Gjøvik kommune

Aktuelt

Eiendomsskatteliste for 2020

Eiendomsskatteliste for skatteåret 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Slik søker du i lista

Søk på eiendom: ctrl+f for søkefelt, skriv inn Gnr./bnr eller adressen du søker etter, og trykk enter.

Hva er det som bestemmer takstgrunnlaget? 

Tomteareal, bygninger (areal og tilstand) sammen med eiendommens beliggenhet bestemmer hvor stort takstgrunnlaget blir.

Du kan finne takseringsgrunnlaget for din eiendom under min eiendom på min side 

Takstgrunnlaget stemmer ikke? 

Klage på takstgrunnlaget sendes til: 

Ta kontakt med eiendomsskattekontoret ved spørsmål 

Eiendomsskattekontoret er betjent mandag - fredag, klokka 09:00-15:00.

• Telefon: 61 18 95 00
• Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 630, 2810 Gjøvik
• E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no