Gjøvik kommune

Aktuelt

Ekstraordinær kulturstøtte til arrangører

Kommunestyret vedtok 29. april at Gjøvik kommune skal sette av til sammen 300 000 kroner til ekstraordinær støtte til arrangører, enkeltutøvere og det generelle kulturliv for å stimulere til økt aktivitet i Gjøvik.

Søk om støtte til ditt arrangement eller aktivitet ved å fylle ut skjemaet under.

Søknadsfrist 15. august.

Søk om støtte

Rapport etter gjennomført arrangement

En kort rapport skal leveres 4 uker etter at arrangementet er gjennomført. Rapporten skal svare på om arrangementet ble gjennomført etter planen og antall publikum.