Gjøvik kommune

Er du pårørende til noen som mottar helse- eller omsorgstjenester fra kommunen?

Er du pårørende til noen som mottar helse- eller omsorgstjenester fra kommunen?

Nå vil vi i Gjøvik kommune høre fra deg som er pårørende til noen som mottar helse- eller omsorgstjenester. Svar gjerne på undersøkelsen "Ivaretatt" innen 31. mars 2023!

Pårørendeundersøkelsen "Ivaretatt" er en nasjonal undersøkelse som pågår fram til 31. mars 2023. 

Vi i Gjøvik kommune deltar i undersøkelsen fordi vi ønsker å vite mer om hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene våre.

Her kan du delta i undersøkelsen (pårørendeundersøkelsen.no)

Hvem kan delta i undersøkelsen?

Du kan delta i undersøkelsen hvis du

 • er pårørende til noen som mottar helse- eller omsorgstjenester fra kommunen
 • er 18 år eller eldre

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.

Hvilke temaer spør vi om i undersøkelsen?

De temaene som tas opp i pårørendeundersøkelsen er blant annet:

 • hvilken tjeneste som mottas av den du er pårørende for
 • informasjon for pårørende på kommunens nettside
 • hvordan du som pårørende blir møtt av ansatte i tjenestene
 • i hvilken grad pårørende får informasjon og om informasjonen gis på en forståelig måte
 • hvordan du som pårørende opplever å ta opp bekymringer og hvordan eventuelle bekymringer følges opp
 • hvordan du som pårørende opplever å bli anerkjent som en viktig ressurs
 • barn og unge som pårørende, og om ansatte sørger for at barn og unge pårørende følges opp
 • fast kontaktperson i tjenesten
 • i hvilken grad du som pårørende har fått tilbud om samtale eller har etterspurt samtale, og hvordan eventuelle samtaler er gjennomført
 • om avlastning er tilstrekkelig ut fra behov
 • hvordan du som pårørende opplever egne omsorgsoppgaver