Gjøvik kommune

Flere får tilbud om oppfriskningsdose

Flere får tilbud om oppfriskningsdose

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, ungdom i aldersgruppa 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom.

Også gravide kan få oppfriskningsdose. 

Folkehelseinstituttet har tidligere anbefalt at alle over 65 år tar en oppfriskningsdose mot covid-19 i høst.

Du må selv bestille time til vaksine 

Logg inn med ID-porten for å fylle ut skjemaet (BankID eller MinID). 

Jeg ønsker å ta fjerde dose av koronavaksine

Bekreftelse på e-post

Etter å ha fylt ut skjemaet, mottar du en bekreftelse på e-post. Tidspunkt for vaksinering får du ca. 3-5 dager før du skal vaksineres. I tillegg får du en SMS med påminnelse et døgn før avtalen.

Trenger du hjelp å bestille time? 

Ring koronatelefonen på 61 15 89 11. Telefonen er åpen mandag, onsdag og fredag klokken 08:30-13:30  (Stengt fra 11:30-12:00 grunnet lunsjavvikling).

Hvem får tilbud om oppfriskningsdose?

 • Personer fra 65 år og oppover 
 • Gravide i 2. og 3 trimester
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.
  • organtransplanterte
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon o demens o kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  •  hjerneslag
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
  •  Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Hvor vil vaksineringen foregå?

Vaksineringen foregår på Gjøvik helsetasjon i andre etasje på Gjøvik rådhus. Husk at du må ha time, vi tilbyr ikke drop-in. 

 • Adresse: Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik

NB! Neste uke i uke 38 er det vaksinedager for personer over 65 år på Biri omsorgssenter og Snertingdal helsestasjon. 

Har du hatt korona? 

Det bør gå minst 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og fjerde dose, men helst opptil 2 måneder for å få bedre virkning.
Det må være minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4.