Flere kjøremuligheter i Gjøvik sentrum

Selv om sørgående retning i Strandgata er stengt sør for krysset med Hunnsvegen, er hele gata åpen i nordgående retning.

Mens Østre og Vestre Totenveg er stengt for trafikk fra sør, er riksveg 4 viktigste tilførselsveg til Strandgata.

Flere stengte veger

Trafikanter som skal inn og ut av Gjøvik sentrum har fått mye å forholde seg til, etter at Østre Totenveg ble helt stengt, og Vestre Totenveg delvis stengt, fra 19. juni.

- Ikke alle trafikanter har fått med seg at Strandgata fortsatt er åpen for nordgående trafikk på strekningen der anleggsarbeidet foregår. Det vil si at trafikanter som kommer til byen på riksveg 4, kan kjøre nordover i Strandgata fra rundkjøringa ved Esso, sier byggeleder Hallstein Bjørke Brovold i Innlandet fylkeskommune.

Se film som viser kjøremønsteret i Strandgata nå

Varer til 21. august

- Gravearbeidet på strekningen mellom rundkjøringa ved Esso og krysset med Vestre og Østre Totenveg gjør at vi må ha det kjøremønsteret vi har nå ut skoleferien. Fra 21. august åpner vi for nordgående trafikk igjen fra krysset mellom Østre Totenveg, Vestre Totenveg og Strandgata, sier Brovold.

Hvor kan jeg nå kjøre? 

Det er flere mulige omkjøringsveger mens fylkesveg 2370 Vestre Totenveg er stengt i nordgående retning fra krysset ved fylkesveg 33 på Kirkeby.

Bilistene må kjøre Vestre Totenveg til Kallerud og videre på riksveg 4, Raufossvegen og Hans Mustads gate, alt ettersom hvor de skal.

Stor fart på Tongjordet

Gjøvik kommune har fått meldinger om at noen av de kommunale gatene på Tongjordet har fått en del av omkjøringstrafikken. En del bilister holder høy fart i boligområdene, noe som kan være trafikkfarlig.

Midlertidige fartsdumper i Lundsgate og Jonas Lies gate

- Kommunen har derfor vurdert bruk av fartsdempende tiltak i gatene våre. Det blir midlertidige fartshumper i Lundsgate og Jonas Lies gate for å bedre trafikksikkerheten, forteller prosjektleder Christian Rio Jørgensen i Gjøvik kommune.

Sykkelfelt, vann og avløp

Arbeidet med å bygge om fylkesveg 33 Strandgata startet i mars i år. Gjøvik kommune skal skifte ut gamle og utslitte vann- og avløpsrør i Strandgata og noen av sidegatene. Innlandet fylkeskommune skal ruste opp selve gata med nytt fortau, ny belysning og egen sykkelveg.

Strekningen som bygges ut nå er 470 meter lang og går mellom krysset med Niels Ødegaards gate i nord og krysset med Østre og Vestre Totenveg i sør.

Arbeidet skal være ferdig på senhøsten.