Fraråder bading

Vannkvaliteten i Fredvika er så dårlig nå at vi på det sterkeste fraråder bading i Mjøsa.

Miljørettet helsevern har tatt ekstra prøver av vannet flere steder på grunn av flommsituasjonen.

Prøvene viser at du absolutt ikke må bade i Fredvika. Her er det svært høyt nivå av E.coli-bakterier.

Dårlig i Skumsjøen også

Også Skumsjøen har dårlig vannkvalitet, om enn noe mindre ille enn i Fredvika. 

Fastland har faktisk nå god vannkvalitet, men det er ikke ryddet opp etter det lille raset som endte ned i vannet, så det er kanskje ikke så hyggelig å bade der heller.. Stupetårnet er også stengt da det er for lite vann i bassenget til at det kan brukes.

Nye vannprøver over helga

Det er et generelt råd ikke å bade etter at det har vært store nedbørsmengder. Det er vanskelig å spå om når vannkvaliteten vil bli bedre, men når vannet trekker seg tilbake, bruker det å gå ganske raskt. Miljørettet helsevern vil vil uansett ta nye prøver over helga.

Du kan finne svar på alle vannprøvene på Miljørettet helseverns hjemmeside.