Gjøvik kommune

Aktuelt

Gjøvik har en halv million kroner til kulturstøtte

Du kan fortsatt søke kulturstøtte fra Gjøvik kommune for å kompensere for tapte inntekter som følge av reduserte arrangementer. Det kan også søkes støtte til planlagte arrangementer.

- Kulturlivet er så viktig for innbyggerne våre at vi ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe denne bransjen som har vært så hardt rammet siden koronaen dukket opp, sier leder i utvalg for kultur og teknisk i Gjøvik, Camilla Aaseth.

Bilde av Camilla Aaseth - Klikk for stort bildeBilde av Camilla Aaseth Annika Birkelund Kommunestyret vedtok 16. desember at Gjøvik kommune skal sette av til sammen 500 000 kroner til ekstraordinær støtte.

Ordningen gjelder for kulturaktører, lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter som følge av avlyste eller reduserte arrangementer fra 3. desember 2021 på grunn av smittevernstiltak.

For å bidra til økt aktivitet kan Gjøvik kommune stille egne lokaler kostnadsfritt til rådighet til møter, sosiale aktiviteter, konserter og arrangement i regi av arrangører og kulturaktører fra Gjøvikregionen (eks. Gjøvik Gård, Gjøvik kino og scene, rådhuset, Frivillighetssentralene og tilsvarende lokaler.

Hvem kan søke?

  • Kulturaktører samt lag og foreninger som har fått økonomisk tap i forbindelse med gjennomførte, avlyste eller planlagte arrangementer.
  • Med kulturaktører menes også lys, lyd og produsenter som bidrar ved kulturarrangementer.
  • Søkere som faller utenfor andre nasjonale kompensasjonsordninger vil bli prioritert.
  • Tilskudd kan også gis til nye arrangementer som ble planlagt under koronapandemien.

Hva kan man søke om?

  • Økonomisk støtte for tap (nettoresultat) som har sammenheng med koronasituasjonen.
  • Tapet må synliggjøres i søknaden.
  • Maksbeløp er 30 000 kroner.

Søknadsfrist

Det er ingen frist for å søke. Søknader vurderes fortløpende fra 3. januar 2022 og vil besvares innen 5 arbeidsdager.

Søk om tilskudd

Send inn en søknad ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Søk om tilskudd

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kulturkontoret i åpningstiden om du har spørsmål i forbindelse med ordningen.

Telefon: 61 18 96 24