Gjøvik kommune bytter bank fra 1. september

Gjøvik kommune bytter bank fra Nordea til Sparebank1. Endringen gjelder fra 1. september 2022. 

For deg som innbygger vil du merke lite av bankskifte. Det eneste er at det vil være et nytt kontonummer du skal betale fakturaer inn til. Hvis du har eFaktura eller avtalegiro trenger du ikke å gjøre noen endringer, endringen av kontonummer vil skje automatisk. 

Spørsmål og svar om bankbytte

Hva er det nye kontonummeret?

Det nye kontonummeret er 1813.64.45320.

Når skal jeg begynne å betale inn til det nye kontonummeret?

Fakturaer med terminforfall i oktober skal betales inn til en nytt kontonummer 1813.64.45320. Fakturaer med terminforfall i september skal betales inn på kontonummer 6177.05.65919. 

Det vil også stå informasjon om kontonummer og endring av bank på fakturaene du mottar i september og oktober måned. 

Jeg har avtalegiro, må jeg gjøre noe?

Har du avtalegiroavtale med Gjøvik kommune trenger du ikke å gjøre noe.  Endringen av kontonummer på faktura vil skje automatisk. 

Blir det endringer i forfallsdatoer på fakturaene fra kommunen?

Nei, det er det samme datoene som ennå vil gjelde. 

  • Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres hver måned, med forfall den 25. hver måned.
  • Barnehage og SFO fakturers hver måned unntatt juli, med forfall den 25. hver måned.
  • Kulturtjenester faktureres hver måned unntatt juli, august, med forfall 20. i måneden.
  • Helse og omsorgstjenester faktureres hver måned, med forfall 20. hver måned.

Jeg ønsker å opprette avtalegiro avtale med Gjøvik kommune

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av banken. 

Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken. Gjøvik kommune kan ikke opprette avtalegiroavtale for deg. 

Jeg ønsker å se mine fakturer fra Gjøvik kommune

Logg inn med din elektroniske ID (MinID, BankID eller BankID på mobil) for å få oversikt over dine fakturaer.