Gjøvik kommune

Aktuelt

Gjøvik kommune har ansatt sju nye leger

Gjøvik kommune har ansatt seks nye fastleger og en legevaktoverlege som starter opp med nye pasientlister utover våren. Her er en oversikt over de nye legene.

Lillekollen legesenter i Hunndalen

Gorana Rankov fra Gjøvik. Fastlege fra mars 2020. Tidligere hatt en turnusstilling ved Lillekollen legesenter.

Lydia Pettersbakken (31) fra Eina. Vikariat i kommunal fastlegestilling fra mars 2020. Jobbet ved Gjøvik sykehus.

Gjøvik legesenter

Daniel Tekle (50) fra Gjøvik. Fastlege fra 1. januar 2020. Tidligere jobbet som sykehjemslege i Gjøvik kommune.

Liv Johanne Hjortdal (28) fra Lillehammer. Kommunalt ansatt fastlege fra 1. mars 2020. Kommer fra turnusstilling på Vinstra.

Sørbyen legegruppe

Johanne Vikin (32) fra Moelv. Fastlege fra 1. januar 2020. Kommer fra en stilling ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Lillehammer.

Nabila Anwar (29) fra Vinterbro. Fastlege fra mars 2020. Tidligere vært fastlege på Brandbu.

Legevaktoverlege

Mildre Orphee Suarez (49) fra Koppang. Fast ansettelse fra 1. april 2020. Tidligere jobbet som fastlege.