Gjøvik kommune

Aktuelt

Gjøvik og Land barneverntjeneste flytter midlertidig inn på Gjøvik rådhus

Gjøvik og Land barneverntjeneste skal flytte ut av sine nåværende lokaler i Handelsbygningen i Strandgata 17 på Gjøvik. Denne flyttingen vil skje i 2 etapper.

Midlertidig lokaler Gjøvik rådhus fra 21. april

Fra og med 21. april vil Gjøvik og Land barnevernstjeneste midlertidig benytte lokaler i 2  etasje i Gjøvik rådhus. Vårt publikumsmottak og deler av vår tjeneste vil der være samlokalisert med kommunens helsestasjon og andre oppveksttjenester.

Er du innkalt på møte hos Gjøvik og Land barnevernstjeneste? 

Møter du er innkalt til vil bli avholdt på Gjøvik rådhus. Det er en ventesone ved publikumsmottaket i andre etasje. Du kan ta trappen ved hovedinngangen opp til publikumsmottaket eller heisen. Følg skiltene ved hovedinngangen. 

  • Besøksadresse Kauffeldtsplass 1, 2815 Gjøvik. 

Nye lokaler på Øverby fra 1. september

Fra og med 1. september Gjøvik og Land barnevernstjeneste skal flytte inn i nye lokaler på Øverby, besøksadresse Øverbyvegen 91, 2825 Gjøvik.

Skal du sende post til Gjøvik og Land barneverntjeneste?

Fra og med 21. april endres vår postadresse permanent til:

Gjøvik og Land barneverntjeneste
Postboks 630
2810 Gjøvik

Alle fysiske postforsendelser til oss MÅ sendes til denne adressen fra og med denne datoen.

Ingen endringer på telefonnummer 

Det skjer ingen endringer med våre telefonnummer.

Har  du spørsmål rundt flyttingen kan du kontakte oss,