Godkjente valglister Gjøvik kommune

Valgstyret i Gjøvik kommune godkjente 23. mai valglister fra følgende partier: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og næringspartiet, Kristelig Folkeparti, Konservativt, Liberalistene, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet, SV – Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Her finner du en oversikt over valglister og kandidater. (PDF, 57 kB)

Klage

Valgloven § 6-8: Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

En klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefrist er 31. mai 2023 (valgstyret i hende).

Klagen sendes til

E-post: postmottak@gjovik.kommune.no (adresser til Valgstyret)

Brev: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. (adresser til Valgstyret)