Hjelp oss med å bekjempe «monsterplanten» kjempebjørnekjeks

Landbrukskontoret jobber med å bekjempe og få oversikt over omfanget av «monsterplanten» kjempebjørnekjeks. Planten er svartelistet, og kan være helsefarlig for mennesker og dyr. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks er derfor viktig for å sikre trygg ferdsel i skog og mark.

Meld fra til landbrukskontoret 

Har du planten i din egen hage eller i ditt nabolag? Vi setter stor pris på at melder fra til oss.

Meld fra om observasjon av kjempebjørnekjeks

Fakta om planten

Kjempebjørnekjeks er en plante som kan bli opptil fem meter høy. Den ble innført fra Kaukasus på 1800-tallet, som prydplante.  Plantene blir ofte 2-4 meter høy, og bladene 1-2 meter lange. Vanlig størrelse på blomsterskjermen er 0,5 meter, men den kan bli bredere. Nedre del av stengel og bladskaft er ofte rødflekket.

Kjempebjørnekjeks har en enorm formeringsevne, og kan produsere opptil 50 000 frø pr. plante. Frøene kan holde seg spiredyktige i 7-8 år. Planten finnes ofte langs veger, på skrotemark, eng, grasmark, skogkanter og i bekkedrag.

Slik ser planten ut 

Planten er helsefarlig 

Plantesaften har en irriterende effekt på huden dersom huden blir utsatt for sollys etter kontakt med plantesaft. Du kan få rødt utslett og i verste fall store væskefylte blemmer (tredjegrads forbrenning).

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du eller barnet ditt har hatt hudkontakt med kjempebjørnekjeks. Hvis du får rødt utslett eller blemmer ta kontakt med lege.

På helsenorge.no kan du lese mer om planten og hva du skal gjøre hvis du har vært i kontakt med planten.

Dette gjør landbrukskontoret 

Landbrukskontoret har fått midler fra stimuleringspakken for å bekjempe kjempebjørnekjeks. I sommer er det to mann fra landbrukskontoret som jobber ute i felten og bekjemper planten.

Vi gjør nå en rekke tiltak

  • Slåing av områder (hver 4. uke)
  • Fjerning med spade eller knivblad som deler rothalsen
  • Blomsterklipping

Vi har også et område der sauer beiter på et område med planten kjempebjørnekjeks.

Hva kan du gjøre 

Meld fra til landbrukskontoret 

Har du planten i din egen hage eller i ditt nabolag? Vi setter stor pris på at melder fra til oss.

Meld fra om observasjon av kjempebjørnekjeks

Bekjemp planten 

Er planten ikke høyere enn til knehøyde, kan du selv ta opp planten. Bruk en spiss spade, og grav omtrent 10 cm under bakken, del så rota, og løft den helt opp av jorda. La så planten ligge til tørk. Når planten er tørket, er den ikke farlig lenger, og den kan leveres som vanlig hageavfall.

Husk sikkerhet 

Husk at du ALDRI må få hudkontakt med planten.

Ved bekjempelse av planten må du beskytte deg godt. Ha på heldekkende klær, gode sko, gjerne hodeplagg, arbeidshansker og gjerne vernebriller (spesielt ved fjerning av større planter) for å unngå å få sprut av safta direkte på huden.

Husk også å vaske kutteredskaper etter bruk da safta virker oksiderende.