Gjøvik kommune

Aktuelt

Hunnsvegen-krysset åpnes igjen

I begynnelsen av uke 37 åpner nedre del av Hunnsvegen igjen.

Det vil si at bilistene igjen kan kjøre Parkgata/Hunnsvegen, samt Strandgata nordover v/rundkiosken. Nederste del av Storgata vil få endret kjøreretning igjen, slik at trafikkretninger da vil gå mot skysstasjonen.

Nedre del av Hunnsvegen og krysset med Strandgata og Parkgata har vært stengt siden april i forbindelse med at Strandgata blir rustet opp.

Arbeidet som er gjort der er en del av prosjektet med Strandgata, som vi forventer å åpne helt igjen i løpet av oktober.

Busstopp igjen ved Fahlstrøms plass

Nå som bussene kan gå som normalt igjen ut av skysstasjonen, blir bussholdeplassen ved Fahlstrøm plass tatt i bruk for trafikk både inn og ut av byen.

Siden april har denne holdeplassen kun vært brukt av passasjerer som skal ut av byen, mens de som skal gå av før skysstasjonen, har gått av i Bjørnsons gate.

- Nå blir asfalten som er lagt på mellom kantsteinen og kjørebanen i kryssene Øvre Torvgate og Bjørnsons gate fjernet for å skille kjørebane og fortau tydeligere fra hverandre. Parkeringsplassene i krysset med Øvre Torvgate blir åpnet igjen. Nå er det bare selve åpningen av Strandgata som gjenstår, før hele kjøremønsteret i sentrum er tilbake til det normale, sier byggleder i Innlandet fylkskommune, Bjørn Magnus Stensby.

Byggeprosjektet i Strandgata har, som resten av anleggsbransjen, måttet vente på en del forsinkede byggematerialer. Byggelederen regner likevel med at den ferdig opprustede Strandgata kan åpnes i løpet av oktober.

Mer enn opprustning av vegen

Strandgata skal bygges om til bygate med sykkelfelt i begge retninger. Samtidig med at gata blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, syklister og busstrafikk, skal Gjøvik kommune skifte ut nesten 100 år gamle vann- og avløpsledninger i grunnen. I tillegg har Elvia lagt ny strømkabel under gata, og Eidsiva Biovarme har forbedret tilknytning for nye abonnenter i området. Det som har skjedd under bakken har dermed vært en svært stor del av opprustningen.

Det er Gjøvik Graveservice AS som bygger om Strandgata, mens Innlandet fylkeskommune leder arbeidet.